disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden en kan Nanda Stam Fotografie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Het is niet toegestaan om de beelden van deze website te bewerken in welke vorm dan ook.

Geen enkele afbeelding of informatie op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nanda Stam Fotografie.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd volgens het Nederlands recht.